Truy cập nội dung luôn

108 giải pháp

01/07/2019

Là tổng số các giải pháp tiết kiệm năng lượng được Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc và Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) đề xuất sau khi thực hiện kiểm toán năng lượng tại 10 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam.

Theo Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương), 10 doanh nghiệp được thực hiện kiểm toán năng lượng này nếu áp dụng các giải pháp tiết kiệm được đề xuất, mỗi năm sẽ tiết kiệm chi phí năng lượng khoảng 1,81 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 4,8% tổng tiêu thụ năng lượng) và cắt giảm được trên 600 nghìn tấn CO2.

10 doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng được lựa chọn từ 2.049 doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm; cũng như thông qua việc đánh giá, tìm hiểu công nghệ tiết kiệm năng lượng của từng đơn vị để lựa chọn thực hiện kiểm toán.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA). Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc và Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp triển khai thực hiện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ