Truy cập nội dung luôn

Bình Dương: Triển khai phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017 – 2020

16/10/2017

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 4450/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 về việc triển khai chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 – 2020.

Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội; Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách nhằm tạo cơ sở hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội; Nâng cao vai trò, trách nhiệm công tác xử lý các kiến nghị của người tiêu dùng; Xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo nền kinh tế đất nước.

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với 06 nội dung chính:

1) Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam;

2) Nâng cao công tác tuyên truyền phổ biến, chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

3) Đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

4) Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa, dịch vụ;

5) Triển khai chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng;

6) Hợp tác quốc tế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nguồn kinh phí được thực hiện từ các nguồn: Ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách; Nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân; Nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; Các doanh nghiệp tự đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện.

Bên cạnh đó, ngoài các cơ quan thực hiện theo chuyên ngành được lồng ghép từ các nguồn lực, các chương trình kinh tế - xã hội trong tỉnh để thực hiện kế hoạch này theo hàng năm. Đồng thời, các cơ quan ban ngành phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên mọi thông tin đại chúng đến người dân. Đặc biệt, Sở Công Thương và Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh là cơ quan đầu mối tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân về các hoạt động tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và xã hội.

Sở Công Thương Bình Dương


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ