Truy cập nội dung luôn

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Bộ Công Thương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường đại đoàn kết dân tộc

01/06/2020

Công đoàn Bộ Công Thương xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ chính trị, nội dung trọng tâm trong rèn luyện phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Những năm qua, Công đoàn Bộ Công Thương đã triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ động phối hợp với chính quyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, các Chương trình hành động của tổ chức công đoàn với nhiều hình thức đa dạng phong phú; đã phát động và tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của Bộ, của Ngành.

Để thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Công đoàn Bộ đã phổ biến, quán triệt, triển khai nội dung học tập và làm theo lời Bác đến toàn thể đoàn viên và người lao động tại các đơn vị trực thuộc, chủ động lồng ghép việc học tập đi đôi với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành và hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Năm 2020, cùng với việc làm tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn, Công đoàn Bộ Công Thương đã phát động các phong trào nhằm khơi dậy sự đoàn kết, tinh thần hợp tác giữa đoàn viên và sự phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc để “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cụ thể hóa bằng hành động, trong những tháng đầu năm, Công đoàn Bộ đã phối hợp với chuyên môn phổ biến, thông tin đến các đơn vị trực thuộc, vận động đoàn viên tham gia, hưởng ứng ngày Hội hiến máu tình nguyện Bộ Công Thương năm 2020. Hơn 240 đơn vị máu của cán bộ, người lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái của người Công Thương với xã hội. 

Công đoàn Bộ Công Thương và Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương nhận Giấy khen của Viện Huyết học máu Trung ương

Cùng với đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Công Thương; hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; lời kêu gọi của Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc ủng hộ, phòng chống Covid-19, chỉ trong 01 ngày phát động, đoàn viên Công đoàn Bộ đã ủng hộ cho công tác phòng chống dịch gần 600 triệu đồng cùng một số mặt hàng y tế (khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn, bộ quần áo phòng hộ …). Tuy số tiền không lớn nhưng đã thể hiện nhận thức và tình cảm sâu sắc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương đối với cộng đồng và người dân cả nước; đây cũng là hành động mang ý nghĩa nhân văn đúng với truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu tại Lễ phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Từ những hoạt động và kinh nghiệm thực tiễn của các tổ chức Công đoàn và các cá nhân đã lan tỏa nội dung học và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ công đoàn; để tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục thấm sâu từ suy nghĩ (phong cách tư duy) đến lời nói và tổ chức thực hiện (phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt) của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương.

Để tiếp tục tạo sức lan tỏa trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, Công đoàn Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tới đoàn viên, cán bộ, công chức và người lao động nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn, giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ