Truy cập nội dung luôn

Công đoàn Công Thương Việt Nam sát cánh cùng người lao động, vững vàng vượt khó

21/01/2021

Chiều ngày 21//01/2021, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyế Đại hội III CĐCTVN (2018 – 2023), triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Cao Quốc Hưng – Uỷ viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã đến tham dự, chúc mừng những kết quả tốt đẹp CĐCTVN đạt được trong năm 2020 cũng như nửa nhiệm kỳ vừa qua.

Kết quả nổi bật trên nhiều mặt công tác

Theo Chủ tịch CĐCTVN, đến cuối năm 2020, CĐCTVN trực tiếp quản lý và chỉ đạo 16 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 531 CĐCS (trong đó có 403 CĐCS trực thuộc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở). Toàn Ngành hiện có với 146.266 đoàn viên/152.979 lao động, trong đó tỷ lệ đoàn viên nữ chiếm 30,7%; phối hợp với các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo 22 công đoàn ngành Công Thương địa phương.

Hiện lao động ngành Công Thương có độ tuổi trung bình trong khoảng từ 30 - 40 tuổi. Thu nhập bình quân của người lao động toàn Ngành giai đoạn 2018 - 2020 đạt 7.435.133 đồng/người/tháng.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, CĐCTVN đã tổ chức triển khai hỗ trợ đoàn viên, người lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bị mất việc, thiếu việc làm dẫn đến mất thu nhập.

Bên cạnh đó, chung sức với các hoạt động của cộng đồng về phòng chống dịch bệnh và các giải pháp của Bộ Công Thương ủng hộ nông dân tiêu thụ sản phẩm, CĐCTVN vận động đoàn viên tham gia hiến máu cứu người trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ giúp đỡ nông dân tiêu thụ sản phẩm do ảnh hưởng của Covid-19.

Năm 2020 cũng như giai đoạn 2018-2020, CĐCTVN đã đạt kết quả nổi bật trên nhiều mặt công tác: Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tích cực tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh công tác vệ sinh an toàn lao động, thi đua yêu nước; Công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn được chú trọng thực hiện...

CĐCTVN vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc 

Theo Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy, giai đoạn tiếp theo của nửa sau nhiệm kỳ, CĐCTVN hướng đến 3 mục tiêu tổng quát: Một là, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn VN và Nghị quyết Đại hội III CĐCTVN; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cấp công đoàn; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ. Hai là, các cấp công đoàn tập trung thực hiện ba khâu đột phá: Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm; tăng cường nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ba là, xây dựng ngành Công Thương phát triển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tích cực xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật 

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả năm 2020 cũng như giai đoạn 2018-2020 của CĐCTVN. Theo đó, đồng chí đánh giá, hoạt động của CĐCTVN đã tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên và người lao động, thể hiện trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

Năm 2021 với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”; định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn; thực hiện các kế hoach, chương trình toàn khóa, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn đề nghị các cấp CĐCTVN tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn VN và Nghị quyết Đại hội III CĐCTVN; đồng hành cùng chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên. Cụ thể: Tiếp tục triển khai, cụ thể hoá  3 khâu đột phá Đại hội đã đề ra; Thiết thực chăm lo lợi ích, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật công đoàn; Chú trọng quan tâm xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn...

Tạo gắn kết để cùng đoàn viên, người lao động toàn Ngành vững bước

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã biểu dương và ghi nhận những thành tích của Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam, của đội ngũ cán bộ công đoàn và người lao động ngành Công Thương trong nửa nhiệm kỳ vừa qua.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng

Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá, thành công vừa qua là kết quả những cố gắng không mệt mỏi, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn của toàn thể đoàn viên, CNVLĐ ngành Công Thương trong việc thi đua, tích cực lao động, sản xuất để hoàn thành các nhiệm vụ của kinh tế, chính trị. Hàng năm, CĐCTVN đã phối hợp với Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị về công tác thi đua và cùng phối hợp chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả và được các cấp công đoàn, đoàn viên và người lao động trong toàn Ngành nhiệt tình hưởng ứng, như: Phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Sáng kiến, Tiết kiệm”, phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp” và “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”. Các phong trào này đã động viên, khích lệ tinh thần hăng say lao động và sáng tạo của từng cá nhân, góp phần vào thành công chung.

Theo Thứ trưởng, bước vào năm 2021, chúng ta xác định những khó khăn, thử thách là rất lớn, song thuận lợi có được cũng hết sức căn bản cho phát triển của ngành Công Thương. Để góp phần hoàn thành mục tiêu mà Đảng và Chính phủ đã giao cho ngành Công Thương, thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đề nghị: 

Thứ nhất, CĐCTVN cần bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng phối hợp với Lãnh đạo Bộ đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Ngành ngay từ đầu năm; xây dựng kế hoạch, nội dung thi đua gắn với yêu cầu của từng cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện Kế hoạch về triển khai chương trình Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước, giai đoạn 2019-2023; tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tham gia kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại thị trường trong nước.

Thứ ba, CĐCTVN cần chỉ đạo công đoàn các cấp quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức triển khai nghiêm túc các chủ trương, định hướng lớn của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII sắp tới đây…

Thứ tư, đề nghị CĐCTVN tập trung rà soát các mặt công tác để lo cho đoàn viên, người lao động đón Tết an toàn, đầy đủ. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trước tiên phải bảo đảm, vì sự an toàn và ổn định, phát triển của đất nước.

Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên

Cùng với sự phát triển của ngành Công Thương Việt Nam, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo và các thành tích đã đạt được, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tin rằng CĐCTVN sẽ đổi mới và thành công hơn nữa trong hoạt động công đoàn, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội lớn lao, tạo sự gắn kết để cùng đoàn viên, người lao động toàn Ngành vững bước.

Hồng Hạnh


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ