Truy cập nội dung luôn
Hoạt động Xem cỡ chữ

EVN triển khai nhiệm vụ 2018: Khẳng định vai trò trụ cột thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện

04/01/2018

Sáng ngày 04/01/2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trang trọng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018. Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đến tham dự và phát biểu chúc mừng những thành quả của tập thể cán bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt được trong năm 2017.

Tăng cường công khai, minh bạch về dịch vụ cung cấp điện

Năm 2017, trước những khó khăn thách thức trong việc đảm bảo cân đối tài chính của toàn Tập đoàn do các thông số đầu vào tăng cao, đặc biệt là việc tăng giá than làm tăng chi phí mua điện, Tập đoàn đã đưa ra các giải pháp và quyết liệt thực hiện với các kết quả như sau: Doanh thu bán điện toàn Tập đoàn ước tăng 8,94% so với năm 2016. Về tiết kiệm chi phí, các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã thực hiện nghiêm Chỉ thị tiết kiệm phòng chống lãng phí, tiết kiệm chi phí SXKD được 1.255 tỷ đồng (tương đương 7,5% chi phí định mức).

Năm 2017 sản lượng huy động thủy điện tăng cao và giảm huy động các nguồn nhiệt điện dầu (~2 tỷ kWh) so với kế hoạch đã góp phần quan trọng để giảm giá thành điện và chi phí mua điện của EVN.

Độ tin cậy cung cấp điện năm 2017 đã tăng lên đáng kể so với năm 2016. Tính chung toàn EVN tổng thời gian mất điện của khách hàng bình quân (SAIDI) là 1.077 phút, giảm 35,0% so với năm 2016 (1.651 phút); Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 9,7 lần/khách hàng, giảm 7,5%; Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 1,38 lần/khách hàng, giảm 8,5%. Chỉ tiêu độ tin cậy của 5 TCTĐL đều tốt hơn so với kế hoạch, chỉ số SAIDI của các đơn vị giảm từ 29-54% so với năm 2016, trong đó EVNHCMC là đơn vị thực hiện tốt nhất với chỉ số SAIDI là 235 phút giảm 54% so với năm 2016 (513 phút).

Tổn thất điện năng năm 2017 toàn Tập đoàn đạt chỉ tiêu phấn đấu là 7,47% vượt 0,13% KH đầu năm (7,6%). Trong đó: Các TCT Điện lực đều đạt và vượt so với kế hoạch phấn đấu, riêng tổn thất truyền tải là 2,46% cao hơn KH đầu năm (2,39%) do phải thực hiện truyền tải cao từ miền Bắc, miền Trung vào Nam trong mùa lũ để khai thác tối ưu nước về các hồ thủy điện và cấp điện cho miền Nam.

EVN và các đơn vị rất nỗ lực trong công tác kinh doanh và nâng cao chất lượng các dịch vụ điện, từ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đã được Doing Business (thuộc Ngân hàng Thế giới) ghi nhận có các cải cách lớn đảm bảo công khai, minh bạch và ngày càng tốt hơn theo hướng đơn giản, thuận tiện cho khách hàng. Đến cuối năm 2017, 100% các dịch vụ về điện của EVN có thể thực hiện trực tuyến, đây là một trong những nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng, cải thiện độ tin cậy cung cấp điện để tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế.

Doanh thu bán điện toàn Tập đoàn ước đạt 289.250 tỷ đồng, tăng 8,94% so với năm 2016. Giá bán điện bình quân ước đạt 1.658 đ/kWh.

Chỉ số tiếp cận điện năng đã có bước đột phá, theo đánh giá của tổ chức Doing Business, chỉ số tiếp cận điện năng năm 2017 của Việt Nam đạt 78,69/100 điểm, tăng 32 bậc so với xếp hạng năm 2016 và đứng ở vị trí 64/190 quốc gia, nền kinh tế. Đây là mức cải thiện thứ bậc xếp hạng cao nhất từ năm 2013 đến nay.

Từ tháng 5/2017, Tập đoàn đã ban hành mới Quy định cung cấp các dịch vụ điện theo hướng tiếp tục đơn giản hoá, ảo hóa giao tiếp giữa khách hàng và nhân viên điện lực tăng tính công khai minh bạch, tạo thuận lợi cho khách hàng.

Độ tin cậy cung cấp điện và minh bạch giá điện Việt Nam được 6/8 điểm, tăng 3 điểm so với năm 2016. Yếu tố này được cải thiện rất nhiều trong năm vừa qua, đây là ghi nhận của Doing Business thể hiện qua các cải cách của EVN trong việc cung cấp điện với chất lượng tin cậy, ổn định và công khai, minh bạch về dịch vụ cung cấp điện.

Công tác thu tiền điện của toàn Tập đoàn đạt chỉ tiêu kế hoạch (99,7%). Đến cuối năm 2017, không còn thu ngân viên của Điện lực đến nhà thu tiền khách hàng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Lãnh đạo EVN thẳng thắn chia sẻ tại Hội nghị những khiếm khuyết, hạn chế cần rút kinh nghiệm và khắc phục của năm 2017. Như, trong năm 2017, một số nhà máy nhiệt điện vận hành không ổn định (NĐ Duyên Hải 1, NĐ Vĩnh Tân 2, NĐ Phú Mỹ 1); Vẫn chưa khắc phục được tình trạng quá tải cục bộ trên lưới điện và còn xảy ra một số sự cố; Hệ thống điện miền Trung, đặc biệt lưới điện phân phối bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cơn bão; Tình hình vi phạm hành lang còn diễn biễn phức tạp...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng trao Cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc

Chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao

Năm 2018, tập thể Lãnh đạo và người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện các mục tiêu chính: Đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao; Đảm bảo tiến độ và đưa vào vận hành các dự án nguồn và lưới điện theo kế hoạch; Tiếp tục quá trình tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp; Tăng cường công tác đạo tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động để sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

EVN chọn Chủ đề năm 2018 là “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” để đáp ứng sự phát triển của Tập đoàn trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4, lộ trình tái cơ cấu Tập đoàn và đáp ứng yêu cầu Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ tiên tiến và quản trị hiện đại nhằm xây dựng Tập đoàn trở thành một trong các Tập đoàn Điện lực hàng đầu ASEAN.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

Điện sản xuất và mua: 210,49 tỷ kWh tăng 9,38% so với năm 2017, gồm: điện sản xuất là 102,5 tỷ kWh, điện mua là 108,0 tỷ kWh. Sẵn sàng chuẩn bị đáp ứng cho khả năng nhu cầu điện tăng cao hơn.
Điện thương phẩm: 190,54 tỷ kWh tăng 9,5% so với năm 2017.

Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn: 7,2% giảm 0,27% so với năm 2017.

Chỉ tiêu độ tin cậy cung ứng điện của toàn Tập đoàn: SAIDI: 728 phút (giảm 32% so với năm 2017), SAIFI: 9,97 lần, MAIFI: 2,0 lần;

Chỉ số tiếp cận điện năng phấn đấu đứng trong các nước ASEAN 6 và xếp hạng ít nhất từ 60/190 quốc gia và nền kinh tế trên thế giới.

Mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện đạt từ 8.0 điểm trở lên.

Đầu tư xây dựng: tổng giá trị 117.842 tỷ đồng;

Hoàn thành 12 Trung tâm điều khiển và 442 TBA không người trực

Năng suất lao động SXKD điện tăng 8-10% so với năm 2017.

Khẳng định vai trò trụ cột thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, những kết quả của năm 2017 có được nhờ sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, trong đó, không thể không kể đến sự đóng góp quan trọng của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam.

Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chúc mừng kết quả EVN đạt được trong năm 2017

Thay mặt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Phó Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả tốt đẹp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt được trong năm 2017. Đây là thành quả của những nỗ lực vượt khó, của tinh thần đoàn kết, rất đáng tự hào.

Phó Thủ tướng Chính phủ cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp EVN đã đề ra cho năm 2018. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018 và các nhiệm vụ đã được đề ra tại các Nghị quyết của Quốc hội, Phó Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung:

Một là, EVN tiếp tục khẳng định vai trò là Tập đoàn nhà nước giữ vai trò trụ cột thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện. Thủ tướng yêu cầu xác định lại quy mô, cơ cấu ngành điện cho phù hợp với khả năng cung cấp, điều kiện nền kinh tế cũng như tiềm năng của Việt Nam, gắn với việc bảo vệ môi trường; xác định những dự án ưu tiên đầu tư; vận hành hệ thống điện đảm bảo an toàn, đặc biệt là vận hành an toàn các công trình thủy điện, an toàn đập, hồ chứa đảm bảo không để xảy ra sự cố, không hủy hoại môi trường.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại Tập đoàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, năng lực cạnh tranh. Trong tái cấu trúc đầu tư cần nâng cao hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát.

Ba là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành, nhất là tài chính. Các dự án đầu tư phải đúng quy định pháp luật, đúng quy trình, quản lý chặt chẽ. Kỷ cương, liêm chính nhưng phải hành động và sáng tạo, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất người dân, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đây là yêu cầu rất lớn, những năm gần đây EVN đã làm rất tốt.

Năm là, phát triển ngành Điện đi đôi với bảo vệ môi trường. Phải tham mưu cho Chính phủ thực hiện những công nghệ phù hợp, đảm bảo hiệu quả kinh tế và hiệu quả môi trường. Chú ý phối hợp với các Bộ hữu quan trong việc nghiên cứu về xử lý chất thải các nhà máy nhiệt điện (tro xỉ). Thủ tướng giao nhiệm vụ EVN trực tiếp làm và tham mưu Chính phủ và Bộ Công Thương các nguồn điện thay thế (năng lượng tái tạo), giảm xả thải ô nhiễm môi trường.

Sáu là, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên. Quan tâm đến các hoạt động từ thiện, xã hội, đặc biệt là hỗ trợ người dân của những địa phương có dự án EVN đầu tư. Xây dựng văn hóa phục vụ của EVN phục vụ vì người dân.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, trong những năm tới, nhiệm vụ đặt ra cho EVN rất nặng nề đòi hỏi toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của Tập đoàn phải chung sức, đồng lòng, phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện. Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, nhất định EVN - với truyền thống đoàn kết, gắn bó, sáng tạo, hăng say lao động và chuyên nghiệp, sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

Hồng Hạnh


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ