Truy cập nội dung luôn
Thời sự Xem cỡ chữ

Giữ nguyên giá xăng E5, tăng giá dầu từ 15h ngày 04/1/2018

04/01/2018

Trong kỳ điều hành xăng dầu đầu tiên năm 2018, xăng E5 giữ ổn định giá. Dầu diesel 0.05S: tăng 360 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng 495 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 235 đồng/kg.

Thực hiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT; Công văn số 4098/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về điều hành giá xăng dầu; căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu, Công văn số 74/BTC-QLG ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu, Công văn số 06/BTC-QLG ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu; nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần kiểm soát lạm phát, giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

1.1. Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

1.2. Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

+ Xăng khoáng: 0 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 523 đồng/lít);

+ Xăng E5 RON92: 857 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 546 đồng/lít);

+ Dầu diesel: 400 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 417 đồng/lít);

+ Dầu hỏa: 460 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 460 đồng/lít);

+ Dầu mazut: 150 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 80 đồng/kg).

2. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:

- Xăng E5 RON92: giữ ổn định giá;

- Dầu diesel 0.05S: tăng 360 đồng/lít;

- Dầu hỏa: tăng 495 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 235 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5 RON92: không cao hơn 18.243 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 15.529 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 14.112 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.617 đồng/kg.

3. Thời gian thực hiện

- Trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 01 năm 2018.

- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 04 tháng 01 năm 2018 đối với các mặt hàng xăng dầu.

- Kể từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 01 năm 2018, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.

Chi tiết Công văn điều hành, xem tại đây.

Hồng Hạnh


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ