Truy cập nội dung luôn

Hơn 1.800 học viên được đào tạo, bồi dưỡng “Nâng cao năng lực và kỹ năng quản lý chợ” và “Kiến thức kinh doanh quy mô hộ gia đình”

28/12/2017

Năm 2017, Vụ Thị trường trong nước, Viện Nghiên cứu Thương mại (nay là Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương), Trường cao đẳng Công nghệ thực phẩm đã phối hợp với Sở Công Thương 7 tỉnh (Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Giang, Bắc Kạn, Quảng Bình, Gia Lai, Lâm Đồng) tổ chức 15 lớp đào tạo, bồi dưỡng “Nâng cao năng lực và kỹ năng quản lý chợ” và “Kiến thức kinh doanh quy mô hộ gia đình” với tổng số trên 1.800 học viên.

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo chương trình đào tạo của Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020” và Quyết định số 251/QĐ-BCT ngày 24 tháng 1 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt “Kế hoạch, dự toán tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thực hiện Dự án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại nông thôn năm 2017”.

Đối tượng của các lớp “Nâng cao năng lực và kỹ năng quản lý chợ” là các cán bộ quản lý đến từ các Công ty quản lý và kinh doanh chợ; Hợp tác xã quản lý chợ, Ban quản lý chợ và Tổ quản lý chợ.

Nội dung đào tạo nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng quản lý và định hướng, chính sách của Nhà nước đối với quản lý chợ nhằm phát huy tốt vai trò của chợ đối với sản xuất, tiêu dùng và đời sống xã hội trong giai đoạn hội nhập hiện nay; Phổ biến kinh nghiệm chuyển đổi các Ban quản lý/Tổ quản lý chợ sang Doanh nghiệp Hợp tác xã quản lý chợ. Giới thiệu mô hình tổ chức và quản lý của một số doanh nghiệp HTX quản lý chợ điển hình; Các phương thức khai thác cơ sở vật chất chợ và cung cấp các dịch vụ tiện ích cho mọi đối tượng tham gia vào hoạt động chợ; Các phương thức tổ chức sắp xếp các hộ kinh doanh trên chợ; Vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường chợ; Giới thiệu mô hình thí điểm chợ vệ sinh an toàn thực phẩm; Nâng cao nhận thức về chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đối tượng của các lớp “Kiến thức kinh doanh quy mô hộ gia đình” là các hộ kinh doanh thương mại thuần túy; hộ sản xuất nông nghiệp kiêm kinh doanh thương mại, các hộ kinh doanh thương mại đồng thời là xã viên các Hợp tác xã. Nội dung đào tạo tập trung giới thiệu về cơ chế, chính sách và những quy định hiện hành của Nhà nước đối với thương nhân nói chung, các hộ kinh doanh nói riêng; Văn minh thương mại; Nhận biết hàng thật, hàng giả; Kiến thức và kỹ năng tổ chức bán hàng; Vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường; Nâng cao nhận thức về Cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ và sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo các Sở Công Thương tại các tỉnh được chọn tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nên việc cử học viên đi học, chuẩn bị cơ sở vật chất và trong quá trình triển khai các khóa đào tạo, bồi dưỡng đều diễn ra theo đúng chương trình và có nhiều thuận lợi. Nội dung chương trình đã được tập trung vào những kiến thức và kỹ năng thật sự cần thiết cho các đối tượng tham gia. Hầu hết các học viên đánh giá nội dung chương trình là thiết thực, cung cấp các kiến thức hữu ích góp phần giải quyết nhiều vướng mắc trong thực tiễn quản lý, kinh doanh.

Vụ Thị trường trong nước


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ