Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

28/12/2017

Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch số 12082/KH-BCĐ389 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Theo đó, Ban chỉ đạo yêu cầu:

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm; tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ được giao; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Triển khai có hiệu quả đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 gồm:

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Tổ chức kiểm tra kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; Phối hợp lực lượng kiểm tra, kiểm soát; Đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về quản lý hoạt động thương mại và quản lý thị trường.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ngay Kế hoạch này đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2018.

Cục Quản lý thị trường là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Nội dung báo cáo: Đánh giá tổng quát tình hình thị trường về mặt hàng, tuyến, địa bàn trọng điểm, dự báo tình hình đột biến có thể xảy ra trong thời gian tới; Kết quả kiểm tra xử lý, vụ việc điển hình; Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch và đề xuất giải pháp, kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền; Những biến động bất thường của thị trường.

Thời gian lập báo cáo:

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương (Cục Quản lý thị trường, địa chỉ 91 Đinh Tiên Hoàng - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Fax: 0243.9342726, Email: qltt@moit.gov.vn hoặc tuannganh@moit.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Báo cáo kết quả tổng kết thực hiện trước ngày 20 tháng 3 năm 2018.

Báo cáo nhanh trong vòng 24 giờ khi phát hiện, bắt giữ vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nghiêm trọng, có tính chất phức tạp.

Hồng Hạnh


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ