Truy cập nội dung luôn
Thông báo mới Xem cỡ chữ

Lấy ý kiến đóng góp về Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 37 về hoạt động xúc tiến thương mại

17/06/2017

Bộ Công Thương vừa ban hành Dự thảo xin ý kiến đóng góp về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Trong Dự thảo mới đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Cụ thể, đối với nội dung "Thương nhân thực hiện khuyến mại" gồm có hai phương án:

Phương án 1: Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ trực tiếp khuyến mại cho khách hàng của mình hoặc khuyến mại cho khách hàng thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại) của mình theo thỏa thuận; Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại là thương nhân được thương nhân trực tiếp thực hiện khuyến mại ủy quyền, thuê thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động khuyến mại theo hợp đồng dịch vụ khuyến mại.

Phương án 2: Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh; Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

Thương nhân trực tiếp tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, gồm: Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại hoặc tổ chức cho các thương nhân khác, tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại;Thương nhân trực tiếp hoặc thuê thương nhân khác tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cho riêng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh.

Trong Điều 3 của Nghị định cũng được bổ sung 01 khoản, cụ thể: "Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm công khai thông tin về hoạt động xúc tiến thương mại (khuyến mại, hội chợ, triển lãm thương mại) của thương nhân đã được thông báo, đăng kýđến cơ quan quản lý nhà nước hoặc đã bị cơ quan quản lý nhà nước xử lý vi phạm theo quy định.”

Nghị định cũng Bổ sung 01 Điều quy định về nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại, bao gồm: Nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại; Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại; Hoạt động khuyến mại theo phương thức đa cấp;...

Một số nội dung khác cũng được sửa đổi bổ sung.

Mời quý vị theo dõi chi tiết Dự thảo tại đây.

Quyên Lưu


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ