Truy cập nội dung luôn
Thông báo mới Xem cỡ chữ

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo 3 của Thông tư quy định chi tiết thi hành công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Công Thương

06/02/2018

Ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức, công đồng doanh nghiệp và bạn đọc xin gửi về Văn phòng Bộ Công Thương (Phòng Thi đua-Khen thưởng) số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hà Nội.

Căn cứ vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương năm 2018; thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; ngày 10 tháng 01 năm 2018, Văn phòng Bộ (cụ thể là Phòng Thi đua, Khen thưởng) đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 97/QĐ-BCT thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư quy định chi tiết thi hành công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Công Thương.

Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến rộng rãi của cá nhân, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương đăng tải Dự thảo 3 của Thông tư quy định chi tiết thi hành công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Công Thương (Chi tiết, xem tại đây).

Văn phòng Bộ Công Thương có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài ngành.

Ngoài bộ hồ sơ gửi theo đường công văn được quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 28 của Thông tư; các cơ quan, đơn vị (cấp trình Bộ Công Thương) đồng thời gửi đến hộp thư điện tử khenthuong@moit.gov.vn file điện tử của hồ sơ trình (ở định dạng .PDF đối với Tờ trình, Danh sách đề nghị khen thưởng, Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân kèm theo Tờ trình và các minh chứng có liên quan; các file ở định dạng .DOC đối với danh sách đề nghị khen thưởng và báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng; file danh sách đề nghị tặng thưởng các danh hiệu và hình thức khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước ở định dạng .XLS theo Mẫu số 8. File Mẫu số 8 File có thể tải về từ website moit.gov.vn).

Ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và bạn đọc xin gửi về Văn phòng Bộ Công Thương (Phòng Thi đua-Khen thưởng) số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hà Nội; Email: haqv@moit.gov.vn.

Văn phòng Bộ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ