Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

20/03/2019

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Dự thảo và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2017/QĐ-TTg ngày 31/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải cơ động cơ trên lãnh thổ Việt Nam, Bộ Công Thương đã tổ chức soạn thảo Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ý kiến góp ý cho Dự thảo đề nghị gửi về Phòng Tổng hợp, Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ. Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 19 tháng 5 năm 2019.

Chi tiết Dự thảo xem tại đây.

Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ