Truy cập nội dung luôn

Mời đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021

23/01/2020

Triển khai thực hiện Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) mời các đơn vị, tổ chức đăng ký tham gia Đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021.

Chi tiết, xem tại đây.
Cục Công nghiệp


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ