Truy cập nội dung luôn

Quỹ bình ổn xăng dầu còn gần 2.200 tỷ đồng

25/05/2017

Cụ thể, số dư cuối kỳ tính đến hết ngày 30/4/2017, Quỹ bình ổn xăng dầu còn 2.175.645.963.291 đồng.

Theo báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex công bố mới đây cho biết, số dư đầu kỳ trong tháng 4/2017 của Quỹ bình ổn xăng dầu còn 2.010.097.518.140 đồng. Lũy kế từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/4/2017, con số này là 1.831.361.523.206 đồng.

 

Số trích lập tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/4/2017 là 769.386.630.786 đồng.

 

Số chi sử dụng là 428.142.097.515 đồng.

 

Số dư cuối kỳ tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/4/29017 còn 2.175.645.963.291 đồng.

 

Việc tính toán số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu được căn cứ vào Nghị định số 83 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Căn cứ Thông tư liên tịch số 90 năm 2016 của Liên bộ Công Thương - Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá căng dầu theo quy định tại Nghị sịnh số 83 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

 

Việc tính toán cũng được căn cứ vào Văn bản số 16260 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc báo cáo định kỳ về Quỹ bình ổn giá căng dầu. Căn cứ vào sao kê các giao dịch phát sinh liên quan đến tài khoản tiền gửi Quỹ Bình ổn giá của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Viettinbank).

Quyên Lưu


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ