Truy cập nội dung luôn

Thay đổi địa chỉ email tiếp nhận các thông tin về Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan của Tổng cục Hải quan (vụ việc SG05)

06/06/2018

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1931/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam được phân loại vào các mã HS: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9919, 7226.9999.

Theo đó các cơ quan cấp giấy chứng nhận hạn ngạch sẽ phải cung cấp thông tin về giấy chứng nhận hạn ngạch đến Tổng cục Hải quan theo địa chỉ email: vugsql@customs.gov.vn để phục vụ việc xác minh thông tin trong giấy chứng nhận hạn ngạch và theo dõi trừ lùi tự động lượng hàng hóa nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan.

Ngày 28 tháng 5 năm 2018, Cục Phòng vệ thương mại nhận được công văn số 1574/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo về việc Tổng cục Hải quan thay đổi địa chỉ email tiếp nhận thông tin Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan từ các cơ quan có thẩm quyền của các nước xuất khẩu theo địa chỉ email mới như sau: plgsql@customs.gov.vn. Email mới này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2018.

Cục Phòng vệ thương mại xin thông báo đến các doanh nghiệp nhập khẩu và cơ quan có liên quan để nắm được.

Mọi câu hỏi, thắc mắc và ý kiến của các tổ chức, cá nhân về việc áp dụng biện pháp tự vệ này xin gửi về:

Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 4) 2220 5002 (máy lẻ: 1035)

Cán bộ phụ trách vụ việc:

-    Anh Nguyễn Hữu Trường Hưng, email: hungnht@moit.gov.vn;

Cục Phòng vệ thương mại


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ