Truy cập nội dung luôn

Thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ năm 2021 thuộc Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

08/05/2020

Thực hiện Quyết định 1263/QĐ-TTg ngày 06 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng năm 2021 thuộc Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Vụ TKNL) thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân có đủ năng lực tham gia thực hiện nhiệm vụ đặt hàng năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Nội dung cụ thể như sau:

Tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có tư cách pháp nhân có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của các nhiệm vụ trong năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Mẫu hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp và Danh mục các nhiệm vụ tuyển chọn thực hiện năm 2021 được đăng tại trang tin điện tử Công Thương Việt Nam (địa chỉ http://www.moit.gov.vn).

Hồ sơ tuyển chọn cần được đăng ký theo Danh mục các nhiệm vụ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong năm 2021. Danh mục hồ sơ đăng ký gồm có:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện dự án theo biểu mẫu quy định  (B7-DDK-BCT-SCP);

- Thuyết minh kế hoạch triển khai dự án theo biểu mẫu quy định (B6a-TMDT-BCT-SCP);

- Báo cáo tóm tắt kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện dự án theo biểu mẫu quy định (B8-LLTC-BCT-SCP);

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ và các thành viên chính tham gia thực hiện nhiệm vụ (B9-LLCN-BCT-SCP);

- Văn bản xác nhận của các tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp thực hiện dự án (nếu có) theo biểu mẫu quy định (B10-PHTH-BCT-SCP).

- Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ thực hiện Chương trình trong trường hợp đơn vị chủ trì đang tham gia thực hiện các nhiệm vụ thực hiện Chương trình.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (sau đây gọi tắt là Hồ sơ) bao gồm một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày trên khổ giấy A4 sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909-2001, cỡ chữ 14 và 07 bản sao bộ hồ sơ gốc được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ như sau:

- Tên nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp;

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ;

- Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ;

Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp là 17 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2020.

Nơi nhận hồ sơ: Phòng 307, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ