Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2020 theo cam kết trong Hiệp định CPTPP

21/04/2020

Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan ô tô đã qua sử dụng thông báo về việc tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2020 theo cam kết trong Hiệp định CPTPP như sau:

1. Tài sản đấu giá

Tài sản bán đấu giá là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 66 (sáu mươi sáu) chiếc xe ô tô đã qua sử dụng thuộc nhóm HS: 87.02, 87.03, 87.04, trong đó:

- Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ trên 3.000 cm3.

- Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ từ 3.000 cm3 trở xuống.

2. Những điều kiện phải tuân thủ khi tham gia đấu giá

Thương nhân nghiên cứu Quy chế đấu giá (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương www.moit.gov.vn) để thực hiện các bước chuẩn bị hồ sơ và tham gia đấu giá.

3. Những nội dung cần lưu ý

Kinh doanh nhập khẩu ô tô là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Mọi thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam đều được tham gia đấu giá HNTQ nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng. Tuy nhiên, chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP mới được phép nhập khẩu ô tô.

Trường hợp thương nhân trúng đấu giá là doanh nghiệp đã có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô nhưng chưa đăng ký nhãn hiệu, kiểu loại và tình trạng xe dự kiến nhập khẩu, thương nhân gửi hồ sơ đến Bộ Công Thương đề nghị bổ sung Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô. Trình tự, thủ tục bổ sung Giấy phép thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP.

Trường hợp thương nhân trúng đấu giá không có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP, thương nhân trúng đấu giá có thể ủy thác cho doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô phù hợp với nhãn hiệu, kiểu loại và tình trạng xe dự kiến nhập khẩu thực hiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Thương nhân tham gia đấu giá nghiên cứu kỹ Quy chế đấu giá, các quy định hiện hành để hoàn thành thực hiện việc nhập khẩu số lượng ô tô đã trúng đấu giá.

4. Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá

a)  Địa điểm: Phòng họp Bộ Công Thương, tầng II, 23 Ngô Quyền, Hà Nội.

b) Thời gian: Dự kiến 9h00 ngày  12  tháng  6  năm 2020.

5. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

          a)  Địa điểm: Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

          b) Thời gian: Từ 8h00 ngày 24 tháng 4 năm 2020 đến 17h00 ngày 29 tháng      5 năm 2020.

 6. Đầu mối liên hệ

          Bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2020 theo cam kết tại Hiệp định CPTPP

          Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

          Điện thoại: (024) 2220 5432; Email: xnk-tlh@moit.gov.vn.

Cục Xuất nhập khẩu


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ