Truy cập nội dung luôn
Thông báo mới Xem cỡ chữ

Xin ý kiến góp ý về "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 32, tầm nhìn đến 2035" và Điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 10 đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035"

15/11/2017

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Vụ Kế hoạch được Bộ trưởng Bộ Công Thương giao nhiệm vụ chủ trì lập Đề án "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ  32, tầm nhìn đến 2035" và Điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 10 đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035". Hiện nay, các Đơn vị tư vấn được giao thực hiện Quy hoạch đã hoàn thành dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch.

Thực hiện quy định về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và để thuận lợi trong việc xin ý kiến các địa phương đối với các dự thảo Quy hoạch nêu trên, Vụ Kế hoạch thông tin toàn văn các Báo cáo tổng hợp "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ  32, tầm nhìn đến 2035" và Điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 10 đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035". Chi tiết, xem tại đây.

Vụ Kế Hoạch


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ