Chi tiết văn bản

 Công điện hồi 15h 00 ngày 15 tháng 7 năm 2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương

Danh mục văn bản