Chi tiết văn bản:

 Công điện hồi 10h00 ngày 12/7/2017 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương

MENU VĂN BẢN