Chi tiết văn bản:

 Công điện hồi 8h15 ngày 24/7/2017 của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương yêu cầu chủ động ứng phó với Cơn bão số 04

MENU VĂN BẢN