Chi tiết văn bản:

 Quyết định thí điểm thực hiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành Dệt May Việt Nam

MENU VĂN BẢN