HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Chủ đề:
Tiêu đề:

Danh sách câu hỏi

STT Câu hỏi Chủ đề Người hỏi Trạng thái
1 Các vấn đề liên quan đến kinh doanh hàng tạp hóa Quản lý thị trường Lê Văn Hùng Đã trả lời
2 Đối tượng áp dụng nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 về Kinh doanh Xăng dầu Quản lý thị trường Nguyễn Hoàng Anh Đã trả lời
3 Mua bán sửa chữa đồ điện tử , điện lạnh cũ có bị cấm không. Quản lý thị trường Đoàn Quang Bằng Đã trả lời
4 Chế tài xử phạt vi phạm Quản lý thị trường Pham Huu Thien Đã trả lời
5 Thông báo thực hiện khuyến mãi Quản lý thị trường Nguyễn Quang Đạt Chưa trả lời
(Tổng số: 5 câu hỏi)