Truy cập nội dung luôn

Danh sách doanh nghiệp sản xuất thực phẩm không đáp ứng yêu cầu kiểm tra tại nguồn của Hàn Quốc năm 2020

22/01/2021

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới, trong năm 2020, Hàn Quốc đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Hàn Quốc tự hoàn thiện và nộp hồ sơ kiểm tra tại nguồn định kỳ qua hình thức trực tuyến cho Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS). Đây là hình thức kiểm tra lâm thời thay thế cho hoạt động kiểm tra tại hiện trường do các chuyên gia MFDS thực hiện hàng năm.

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, MFDS đã thông báo danh sách các doanh nghiệp không hoàn thành việc nộp hồ sơ kiểm tra tại nguồn theo hướng dẫn (xem tại đây). Các doanh nghiệp này sẽ bị áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với sản phẩm thực phẩm nhập khẩu vào Hàn Quốc và được đưa vào danh sách kiểm tra tại nguồn của MFDS năm 2021.

Bộ Công Thương thông báo để các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Hàn Quốc lưu ý, rà soát. 

Đầu mối liên hệ: 

- Chuyên viên Nguyễn Thùy Linh, Ban Kinh tế, Bộ Ngoại giao, (email: linhthuy@mofa.or.kr; ĐT: 024-3831511(504));

- Chuyên viên Dương Hương Quỳnh, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương (email: quynhdh@moit.gov.vn; ĐT: 024-22202306).

Vụ Khoa học và Công nghệ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ