Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 6

23/02/2021

Căn cứ Công văn số 3183/BKHCN-TĐKT ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6, Bộ Công Thương đã có công văn số 4811/BCT-KHCN ngày 02 tháng 7 năm 2020 gửi tới các Tập đoàn, Tổng công ty, Viện nghiên cứu, Trường Đại học thuộc Bộ về việc đề nghị đề xuất công trình tham gia Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 6.

Tính đến ngày 05 tháng 01 năm 2021, Bộ Công Thương đã nhận được các đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 6. Bộ Công Thương thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan được biết.

Các công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 6 cụ thể xem chi tiết tại đây.

Các tổ chức, cá nhân có ý kiến đối với các công trình đăng ký xét Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ, đề nghị liên hệ ông Phạm Trường Sơn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương. Email sonpt@moit.gov.vn. Đt: 024.22202310

Vụ Khoa học và Công nghệ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ