Chi tiết văn bản:

 Công điện hồi 14 giờ 30 ngày 16/05/2017 về chủ động đối phó với diễn biến mưa, lũ và các tình huống thiên tai bất thường

MENU VĂN BẢN