Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai

Giá điện bậc thang ở vùng nông thôn hiện nay rất cao để đáp ứng sinh hoạt vận hành các công cụ, máy móc trong phục vụ chăn nuôi, trồng trọt nhỏ lẻ, gây khó khăn trong phát triển kinh tế của nhân dân khu vực nông thôn. Đề nghị Bộ Công Thương xem xét không áp dụng cách tính giá điện bậc thang đối với những khu vực vùng sâu, vùng xa nông thôn miền núi điều kiện kinh tế - xã hội còn rất khó khăn. 

Thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến của cử tri các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước liên quan đến việc nghiên cứu, cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Trên cơ sở báo cáo của EVN, Bộ Công Thương đã nghiên cứu, xây dựng các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt (1, 3, 4 và 5 bậc) và gửi xin ý kiến rộng rãi các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đoàn đại biểu Quốc hội 63 tỉnh thành; các Bộ ngành, các hiệp hội ngành hàng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về nghiên cứu, sửa đổi Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công Thương đã có Công văn số 5686/BCT-ĐTĐL ngày 05 tháng 8 năm 2020 gửi xin ý kiến các cơ quan thuộc Quốc hội; các Bộ, ngành, tổ chức; Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về dự thảo Quyết định và các phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Trong đó, Bộ Công Thương đã đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 6 bậc thang xuống còn 5 bậc thang, trong đó, đối với bậc 1 của biểu giá điện sinh hoạt bậc thang mới được tăng lên ở mức từ 0-100 kWh, áp dụng thống nhất trên cả nước và bổ sung đối tượng khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp dịch vụ logistics để áp dụng giá bán điện theo các ngành sản xuất.

Hiện tại, Bộ Công Thương đang tập trung vào tiếp thu, tổng hợp và phân tích làm rõ về các ý kiến, kiến nghị đóng góp của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, cơ quan và địa phương để tiếp tục nghiên cứu tiếp thu và hoàn chỉnh các phương án theo các yêu cầu chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ để đề ra phương án trình Thủ tướng Chính phủ về biểu giá bán lẻ điện phù hợp.

Đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, theo quy định tại Luật Điện lực, Nhà nước hỗ trợ giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt đối với các hộ này theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ. Tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đã quy định về hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, cụ thể là đối với hộ nghèo, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh trong tháng tính theo giá bán điện sinh hoạt bậc 1 từ 0-50 kWh; Đối với hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh được hỗ trợ tiền điện như hộ nghèo. Từ ngày 20/3/2019 đến nay mức hỗ trợ tiền điện là 55.000 đồng/hộ/tháng. Theo số liệu của Bộ Tài chính năm 2018, đã thực hiện hỗ trợ cho khoảng 1,807 triệu hộ nghèo, hộ chính sách xã hội với kinh phí khoảng 1.081 tỷ đồng; năm 2019 thực hiện hỗ trợ cho 1,605 triệu hộ nghèo, hộ chính sách xã hội với kinh phí khoảng 983 tỷ đồng. Với số tiền ngân sách Nhà nước hàng năm hỗ trợ trực tiếp tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội (khoảng 1000 tỷ đồng/năm) thể hiện sự quan tâm đến các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội của Nhà nước.

Quá trình xây dựng mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg được Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh xã hội phối hợp xem xét trình Thủ tướng quyết định trên cơ sở xem xét các tiêu chí sau: (i) số hộ nghèo, hộ gia đình chính sách theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quyết định; (ii) khả năng cân đối ngân sách để hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; (iii) thực tế mức độ sử dụng điện của các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. Trong lần lấy ý kiến rộng rãi lần này về sửa đổi Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg vẫn đảm bảo Ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện là các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiếp tục duy trì như mức hiện nay. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh xã hội để đề xuất với Thủ tướng Chính phủ xem xét mức hỗ trợ tiền điện phù hợp với các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội.