Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận

Cử tri thuộc ngành Du lịch cho rằng hiện nay ngành đang bị ảnh hưởng rất lớn vì dịch COVID-19. Để chia sẻ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch, cử tri kiến nghị có chính sách hỗ trợ, tính giá điện cho các khách sạn, điểm du lịch với mức giá điện sản xuất kinh doanh thay vì tính giá điện theo giá dịch vụ, thương mại.

Thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến của cử tri tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước liên quan đến việc nghiên cứu, cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Trên cơ sở báo cáo của EVN, Bộ Công Thương đã nghiên cứu, xây dựng các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt (1, 3, 4 và 5 bậc) và gửi xin ý kiến rộng rãi các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đoàn đại biểu Quốc hội 63 tỉnh thành; các Bộ ngành, các hiệp hội ngành hàng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về nghiên cứu, sửa đổi Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công Thương đã có Công văn số 5686/BCT-ĐTĐL ngày 05 tháng 8 năm 2020 gửi xin ý kiến các cơ quan thuộc Quốc hội; các Bộ, ngành, tổ chức; Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về dự thảo Quyết định và các phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Trong đó, Bộ Công Thương đã đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 6 bậc thang xuống còn 5 bậc thang, đồng thời bậc 1 của biểu giá điện sinh hoạt bậc thang mới được tăng lên ở mức từ 0-100 kWh và bổ sung đối tượng khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp dịch vụ logistics để áp dụng giá bán điện theo các ngành sản xuất. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ ngành, đơn vị, Bộ Công Thương sẽ hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg) để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.