Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên

Đề nghị có giải pháp chủ động đối phó với nguy cơ thiếu hụt về điện năng, giám sát chặt chẽ hoạt động của ngành điện, tránh tình trạng tăng giá điện bất thường như thời gian vừa qua.

Hàng năm, Bộ Công Thương đều chủ động chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng kế hoạch vận hành và cung cấp điện qua hệ thống điện quốc gia cho năm tiếp theo. Đối với năm 2020, Bộ Công Thương đã phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia tại Quyết định số 3733/QĐ-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2019, trong đó đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiệm túc các giải pháp để đảm bảo an ninh cung cấp điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân.

Đối với năm 2020, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu phụ tải điện toàn quốc thực tế 8 tháng đầu năm 2020 và dự kiến cho cả năm 2020 giảm đáng kể so với dự báo tại Kế hoạch đầu năm được Bộ Công Thương phê duyệt; việc cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân đã được thực hiện tốt và đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện. Đối với các tháng còn lại của năm 2020, mặc dù nhu cầu sử dụng điện được dự báo giảm đáng kể so với Kế hoạch đầu năm, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các Tập đoàn/doanh nghiệp có liên quan không được chủ quan trong việc thực hiện đảm bảo cung cấp điện và yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể đã đề ra từ đầu năm để đảm bảo cung ứng đủ điện trong các tháng còn lại của năm 2020.

Đối với năm 2021, ngay trong tháng 8 năm 2020, Bộ Công Thương đã chủ động tổ chức họp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị để rà soát, lập kế hoạch cung cấp điện cho năm 2021 và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Tập đoàn, doanh nghiệp có liên quan. Trong tháng 9, Bộ Công Thương sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cập nhật kế hoạch cung cấp điện năm 2020 và dự kiến kế hoạch 2021. Quan điểm chỉ đạo, điều hành của Bộ Công Thương là trong bất cứ hoàn cảnh nào, hệ thống điện quốc gia phải được đảm bảo đáp ứng đủ điện cho nhu cầu thiết yếu của đời sống nhân dân và sản xuất, kinh doanh.