Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc

Cử tri phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị tăng cường giám sát cách tính giá điện của ngành Điện lực. Trong thời gian vừa qua, trên cả nước liên tục xảy ra tình trạng ghi nhầm chỉ số điện, hóa đơn tiền điện hàng tháng của người dân tăng gấp nhiều lần mặc dù gia đình không dùng nhiều thiết bị điện và lãnh đạo ngành Điện lực địa phương đã thừa nhận có sai sót, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trong các tháng 5, tháng 6 và nửa đầu tháng 7 năm 2020, thời tiết nắng nóng ở hầu khắp cả nước, đặc biệt đợt nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ vừa qua là đợt nóng kéo dài kỷ lục trong 27 năm qua, nhiệt độ trung bình cả nước cao hơn 1-1,5 độ C so với năm 2019. Do vậy, đã dẫn đến tình hình tiêu thụ điện và tiền điện của nhiều hộ dân tăng cao do nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát như điều hòa không khí tăng mạnh. Theo số liệu báo cáo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho thấy đã có hơn 3,1 triệu khách hàng sinh hoạt trên tổng số 26 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên cả nước (tương đương khoảng 11,92%) có mức tiêu thụ điện của tháng 5 cao hơn 30% so với tháng 4 năm 2020, đặc biệt trong số này có tới gần 1 triệu khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng 50%, có tới hơn 215 nghìn khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300% so với tháng 4 trước đó. Trong tháng 6 năm 2020 số khách hàng có điện tiêu thụ tăng từ 30% trở lên là 7,63 triệu khách hàng so với cả tháng 5 năm 2020. Tỷ lệ tăng cao nhất ở Hà Nội, miền Bắc và miền Trung do yếu tố nắng nóng. Số khách hàng theo các mức tăng đều cao hơn của cả tháng 5 năm 2020.

Qua kiểm tra, rà soát tình hình thực tế, Bộ Công Thương đề ra 05 giải pháp chính như sau:

Một là, chỉ đạo EVN, các TCTĐL nâng cao công tác dịch vụ khách hàng:

Một trong những nguyên nhân gây ra thắc mắc của nhân dân là do những sai sót trong ghi chỉ số tiêu thụ điện, lập hóa đơn tiền điện, do vậy Bộ Công Thương đã có Công văn số 5621/BCT-ĐTĐL ngày 03/8/2020 gửi EVN, các tổng công ty điện lực về giải quyết kiến nghị của khách hàng có tiền điện tăng cao đột biến, trong đó tập trung vào các giải pháp chính như sau:

- Kịp thời xử lý ý kiến thắc mắc của khách hàng về hoá đơn tiền điện nêu trên các báo, đài phát thanh, đài truyền hình. Định kỳ tiến hành cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí theo qui định.

- Thực hiện gửi thông báo tiền điện, hóa đơn tiền điện đến khách hàng qua email/zalo và phần mềm chăm sóc khách hàng.

- Tăng cường, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra và giải quyết các vụ việc về áp giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở theo Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Hai là, triển khai thay thế công - tơ cơ khí bằng công - tơ điện tử

Để khắc phục những sai sót trong ghi chỉ số tiêu thụ điện, Bộ Công Thương chủ trương sẽ đẩy mạnh việc thay thế số công - tơ cơ khí hiện nay sang công - tơ điện tử, thực hiện việc đo đếm từ xa và tự động. Dự kiến đến năm 2025, tỷ lệ công - tơ điện tử có chức năng đo xa sẽ chiếm khoảng 70% tổng số công - tơ khách hàng. Trong đó tại các đô thị, thành phố lớn sẽ đảm bảo 100% số công - tơ là công - tơ điện tử. 

Ba là, sửa đổi, cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện quy định tại Quyết định số Quyết định 28/2014/QĐ-TTg

Triển khai nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Công Thương đã triển khai nghiên cứu, xây dựng 05 phương án sửa đổi biểu giá bán lẻ điện và lấy ý kiến các Bộ ngành, đoàn đại biểu Quốc hội và các hiệp hội. Trong quá trình sửa đổi biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công thương chủ trương bám sát với các chỉ đạo tại Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị, cụ thể: “không thực hiện bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng, giữa các vùng, miền; Nhà nước điều tiết hợp lý thông qua các công cụ thị trường (thuế, phí, các quỹ…) và chính sách an sinh xã hội phù hợp”.

 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về nghiên cứu, sửa đổi Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công Thương đã có Công văn số 5686/BCT-ĐTĐL ngày 05 tháng 8 năm 2020 gửi xin ý kiến các cơ quan thuộc Quốc hội; các Bộ, ngành, tổ chức; Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về dự thảo Quyết định và các phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ ngành, đơn vị, Bộ Công Thương sẽ hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg) để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bốn là, đảm bảo cung ứng điện: Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân.

Năm là, đẩy mạnh công tác truyền thông: Tăng cường phối hợp với các đơn vị báo chí, truyền hình đăng, tọa đàm, trả lời phỏng vấn các thông tin về giá điện và các thông tin về ngành điện một cách minh bạch và công khai.