Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau

Cử tri kiến nghị tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu mối phân phối hàng hóa được hỗ trợ nguồn vốn kích cầu, bình ổn giá không lãi suất trong ít nhất 6 tháng để dự trữ và đặt hàng đảm bảo nguồn hàng hóa nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân.

Đối với công tác dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường, từ năm 2012 Bộ Công Thương đã có Công văn số 11272/BCT-TTTN ngày 21 tháng 11 năm 2012 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường. Theo đó, các địa phương căn cứ nguồn ngân sách và đặc thù nhu cầu hàng hoá của mình để hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã, các đơn vị liên quan tham gia chương trình bình ổn thị trường. Nếu địa phương có nguồn ngân sách nhàn rỗi, có thể huy động để hỗ trợ doanh nghiệp vay với lãi suất 0% để dự trữ hàng hóa thực hiện chương trình bình ổn thị trường.

Trong những năm gần đây, thay vì phụ thuộc vào ngân sách địa phương hoặc nhận hỗ trợ từ ngân sách, rất nhiều địa phương (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh…) đã tổ chức thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường theo phương thức: kết nối các doanh nghiệp thực hiện chương trình có nhu cầu vay vốn với các tổ chức tín dụng trên địa bàn để vay với lãi suất ưu đãi. Các doanh nghiệp tham gia chương trình, ngoài việc được hỗ trợ tín dụng (lãi suất ưu đãi hoặc ưu tiên kết nối với các tổ chức tín dụng), có thể được hỗ trợ về truyền thông, thuê mặt bằng, chi phí vận chuyển hàng hoá… Phương thức này giúp giảm gánh nặng ngân sách địa phương, đồng thời có thể huy động được nhiều doanh nghiệp, ngân hàng tham gia, mở rộng đối tượng tham gia chương trình.