Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian qua, Chính phủ có chủ trương giảm giá tiêu dùng một số mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên giá bán điện, giá bán xăng dầu vẫn chưa hợp lý. Cụ thể, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính thức triển khai thực hiện giảm giá điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng giá điện vẫn tăng bất thường trong tháng 3, 4/2020; Các loại thuế, phí và khoản ngoài thuế, phí chiếm đến 60% giá bán lẻ xăng dầu là chưa hợp lý, dẫn đến giá xăng dầu giảm nhưng thuế, phí vẫn không giảm. Kiến nghị Chính phủ xem xét, chỉ đạo ngành Công thương, Tài chính điều chỉnh giảm giá điện và giảm thuế, phí đối với mặt hàng xăng, dầu phù hợp hơn.

1. Về việc giảm thuế, phí đối với mặt hàng xăng, dầu

Thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện việc điều hành giá xăng dầu tuân thủ theo các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, theo đó, định hướng điều hành luôn hướng tới phù hợp với diễn biến của giá thành phẩm xăng dầu thế giới và tình hình kinh tế xã hội trong nước. Công tác điều hành giá xăng dầu được Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện theo các nguyên tắc nhằm giảm thiểu sự tác động đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu chấm dứt; sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức hợp lý để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp, hỗ trợ đời sống của người dân, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.

Như cử tri đã nêu, thuế và phí trong cơ cấu giá bán lẻ xăng dầu hiện ở mức cao (chiếm tỷ trọng khoảng 50% – 55% đối với mặt hàng xăng, 35% – 40% đối với mặt hàng dầu), giá xăng, dầu càng giảm thì tỷ trọng các loại thuế, phí này càng cao, đặc biệt là thuế môi trường tính bằng giá trị tuyệt đối  (Xăng E5 RON 92 là 3.800 đồng/lít; xăng RON 95 là 4.000 đồng/lít; Dầu hỏa là 1.000 đồng/lít; Dầu diesel là 2.000 đồng/lít; Dầu mazut là 2.000 đồng/Kg). Các chi phí về thuế và phí trong cơ cấu giá bán lẻ xăng dầu thực hiện theo quy định chung cho nhiều loại hàng hóa để bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước do Quốc hội, Chính phủ quy định. Để giảm các chi phí thuế, phí trong giá xăng dầu, Bộ Công Thương sẽ đề xuất với Bộ Tài chính trình các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp.

2. Về giảm giá điện

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân do tác động của dịch Covid-19, ngày 01 tháng 4 năm 2020, Bộ Công Thương đã có Báo cáo số 22/BC-BCT trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất về việc giảm giá điện và giảm tiền điện từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 cho các khách hàng sử dụng điện.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 16 tháng 4 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giảm giá điện, giảm tiền điện. Cụ thể như sau:

Đối với khách hàng sinh hoạt thì giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4) được giảm 10%, số tiền hỗ trợ giảm giá cho khách hàng sinh hoạt khoảng 2.930 tỷ đồng.

Đối với các khách hàng là các cơ sở sản xuất và kinh doanh được giảm 10% mức giá bán lẻ điện hiện hành ở các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm, tổng số tiền ước tính khoảng 6.100 tỷ đồng.

Đối với các cơ sở lưu trú du lịch, được giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá. Tổng số tiền hỗ trợ các cơ sở lưu trú du lịch ước khoảng hơn 1.800 tỷ đồng.

Bên cạnh việc giảm giá điện, Bộ Công Thương cũng đã quyết định giảm tiền điện cho các cơ sở được sử dụng để cách ly, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm hoặc đã nhiễm virut Covid 19 và mua điện trực tiếp từ EVN. Cụ thể có khoảng 1.500 cơ sở được sử dụng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 được giảm 100% tiền điện. Khoảng trên 470 các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 được giảm 20% tiền điện. Tổng số tiền ước tính giảm tiền điện ước khoảng 100 tỷ đồng.

Việc giảm giá điện, giảm tiền điện trong thời gian 3 tháng với tổng số tiền ước tính khoảng gần 11 nghìn tỷ mặc dù còn nhỏ bé so với những thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra nhưng cũng thể hiện sự cố gắng chung tay của ngành điện Việt Nam cùng Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội chia sẻ trách nhiệm trong bảo đảm cuộc sống cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cùng với gói hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp lên tới 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ, việc giảm giá điện và tiền điện sẽ hỗ trợ giảm bớt một phần khó khăn cho người dân nghèo, người yếu thế và doanh nghiệp do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Về cơ bản việc triển khai thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện đã được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng thời gian theo qui định.

Bên cạnh đó, ngày 04 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 11/CT-TTg của về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg, Bộ Công Thương đã có Chỉ thị số 06/CT-BCT ngày 11 tháng 3 năm 2020 về việc tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của ngành Công Thương trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, theo đó không thực hiện điều chỉnh tăng giá điện trong Quý I và Quý II năm 2020. Thực hiện Thông báo số 178/TB-VPCP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại Cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá Quý I năm 2020, Bộ Công Thương sẽ triển khai thực hiện việc không điều chỉnh tăng giá điện trong năm 2020.