Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang

Cử tri và Nhân dân bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi Việt Nam đã đàm phán thành công Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu, cho rằng đây sẽ là cú hích lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông, thủy sản cũng như những mặt hàng Việt Nam vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh. Cử tri đề nghị thảo luận, biểu quyết thông qua, đồng thời ban hành các chính sách phù hợp, kịp thời để tận dụng lợi ích từ Hiệp định, hạn chế tác động trái chiều, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020. Để nhanh chóng giúp các cơ hội có được từ Hiệp định đến với doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA để kịp thời đưa ra các định hướng, kế hoạch và lộ trình cho các Bộ, ngành và các địa phương nhằm triển khai thực thi đúng, đầy đủ và kịp thời các cam kết của Hiệp định này, giúp hiện thực hóa các lợi ích của Hiệp định này cho người dân và doanh nghiệp.

Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Chính phủ sẽ tập trung vào 05 nhóm giải pháp chủ yếu bao gồm:

- Về công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước Liên minh châu Âu (EU): Tăng cường phổ biến về Hiệp định EVFTA cho các đối tượng có liên quan dưới các hình thức đổi mới sáng tạo hơn thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, in ấn các ấn phẩm, tài liệu, các chương trình phát thanh và truyền hình, các lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA; thiết lập và tăng cường liên kết đầu mối thực thi Hiệp định EVFTA tại các Bộ, ngành và địa phương…

- Về công tác xây dựng pháp luật, thể chế: Thực hiện rà soát pháp luật trong quá trình thực thi Hiệp định EVFTA và báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành theo đúng với lộ trình đã quy định của Hiệp định; xây dựng, hoàn thiện các thiết chế cần thiết để thực thi Hiệp định EVFTA như cơ chế thành lập nhóm hoặc các nhóm tư vấn trong nước bao gồm các tổ chức đại diện độc lập, bảo đảm sự đại diện cân bằng giữa các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường, bao gồm tổ chức người lao động và người sử dụng lao động, doanh nghiệp và các tổ chức môi trường…

- Về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực: Xây dựng các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cho các ngành hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, nông dân, phù hợp với cam kết quốc tế; đồng thời, chuẩn bị những giải pháp ứng phó, hỗ trợ đối với những ngành hàng, mặt hàng chịu tác động lớn, trực tiếp từ việc thực thi Hiệp định EVFTA; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu…

- Về chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ lao động, tiêu chuẩn lao động phù hợp với các tiêu chuẩn, cam kết, công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia; tham gia các Công ước cơ bản còn lại của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO)…

- Về chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Xây dựng và ban hành đồng bộ các chính sách xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

Ngoài ra, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương sẽ căn cứ vào các nhóm công việc lớn trong Kế hoạch thực hiện của Chính phủ để nhanh chóng xây dựng Kế hoạch thực hiện của cơ quan, địa phương mình cũng như tăng cường việc giám sát thực hiện để bảo đảm việc thực thi Hiệp định EVFTA của Việt Nam được đầy đủ, hiệu quả và đồng bộ, từ đó đóng góp vào phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới.