Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An

Giá xăng dầu trong nước lên xuống chưa đúng theo quy luật thị trường, những tháng đầu năm 2020 có lúc giá xăng thế giới xuống mức 0 USD, hoặc giá bán mức âm, nhưng giá trong nước vẫn còn chênh lệch khá cao. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo quản lý và công khai minh bạch trong việc mua bán xăng dầu để Nhân dân giám sát tốt hơn.

Giá xăng dầu hiện được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. Định hướng điều hành luôn hướng tới phù hợp với diễn biến của giá thành phẩm xăng dầu thế giới và tình hình kinh tế - xã hội trong nước, công tác điều hành giá xăng dầu được Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện minh bạch, công khai theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. Theo đó, giá xăng dầu thế giới, giá cơ sở, giá bán lẻ xăng dầu hiện hành; thời điểm sử dụng, số trích lập, số sử dụng và số dư Quỹ bình ổn xăng dầu hàng quý được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

Công tác điều hành giá xăng dầu được Liên Bộ Công Thương - Tài Chính thực hiện tuân thủ các nguyên tắc nhằm giảm thiểu sự tác động đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt trong những giai đoạn có diễn biết phức tạp như dịch bệnh Covid-19 vừa qua; sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức hợp lý để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp, hỗ trợ đời sống của người dân, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.