Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc

Cử tri câu lạc bộ hưu trí tỉnh đề nghị Nhà nước xem xét, chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, có lộ trình hạn chế kinh doanh, sản xuất thuốc lá trên toàn quốc.

Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá đã được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Luật đã quy định toàn diện về quyền, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá, các hành vi bị nghiêm cấm, các biện pháp giảm cung và giảm cầu thuốc lá, các điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá. Những quy định này tuân thủ hoàn toàn hoặc một phần những cam kết của Công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, cao nhất và toàn diện, thể hiện sự cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sau khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ra đời và có hiệu lực, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan ở địa phương đã ban hành tương đối đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành nhằm quán triệt việc triển khai thực hiện Luật. Việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về cơ bản đã mang lại một số kết quả tích cực, cụ thể:

- Theo Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành năm 2015 (GATS 2015), tỷ lệ hút thuốc trong nam giới Việt Nam giảm khoảng 2,1 điểm phần trăm so với năm 2010 (47,4% năm 2010 và 45,3% năm 2015). Với nỗ lực và kết quả của hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá đang ngày càng được tăng cường thì dự báo tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong thời gian tới sẽ tiếp tục giảm.

- Nhận thức của người dân về tác hại của hút thuốc lá thụ động được cải thiện đáng kể. Cụ thể, năm 2018 hầu hết những người được hỏi tin rằng tiếp xúc với thuốc lá thụ động gây ra các bệnh về phổi (92% so với 86% vào năm 2016) và viêm phổi ở trẻ em (92% so với 87% vào năm 2016). Hầu hết những người không hút thuốc (96%) trong năm 2018 đều nói rằng họ quan tâm đến sức khỏe của con họ khi họ hút thuốc gần con họ; 93% cho biết mọi người nên yêu cầu người hút thuốc không hút thuốc gần người khác và 96% cho biết mọi người nên yêu cầu người hút thuốc không hút thuốc khi ở gần trẻ em.

- Có sự chuyển biến rõ rệt trong hành vi của công chức, viên chức, người lao động và người dân về việc hút thuốc cũng như nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy tại nơi công cộng và nơi làm việc. Hầu như không còn hiện tượng cán bộ, công chức hút thuốc trong phòng họp, phòng làm việc; Không còn hiện tượng mời, ép buộc sử dụng thuốc lá; Giảm việc tặng quà, biếu, mời thuốc trong các dịp lễ tết, đám cưới, đám hiếu.

Trên cơ sở kết quả sơ kết tình hình thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế đã thực hiện đầu năm 2020), trong thời gian tới, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan ở địa phương sẽ tích cực hơn nữa triển khai các nhiệm vụ được giao với mục tiêu giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá kết hợp với biện pháp kiểm soát để từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá.