Bộ trưởng Bộ Công thương trả lời Đại biểu Quốc hội và Cử tri