Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đại biểu Bùi Thanh Tùng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng

 “Hiện nay, bên cạnh các website thương mại điện tử, số người sử dụng các diễn đàn mạng xã hội để mua sắm trực tuyến. Số doanh nghiệp sử dụng nền tảng di động như kênh liên lạc giữa nhà bán lẻ và người tiêu dùng đang gia tăng nhanh chóng. Bên cạnh những lợi ích to lớn cũng có những rủi ro mà cử tri hiện đang băn khoăn, lo lắng và cho rằng công tác quản lý nhà nước của chúng ta đang chưa theo kịp với xu thế của thị trường này. Bộ trưởng cho biết, hành lang pháp lý, mô hình tổ chức bộ máy cũng như các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực của các lực lượng chức năng về quản lý thị trường đã đáp ứng được yêu cầu quản lý, kiểm soát thị trường, nhất là công tác thực thi nhiệm vụ phòng, chống hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại và vi phạm pháp luật về quyền lợi người tiêu dùng đối với thị trường rất quan trọng và mới mẻ này chưa? Giải pháp sắp tới của Bộ như thế nào để kiểm soát và quản lý một cách có hiệu quả lĩnh vực này”

1. Hiện nay, quy định về thương mại điện tử và quy định về quản lý chất lượng, nguồn gốc hàng hóa mua sắm qua các website thương mại điện tử được quy định tại các văn bản chủ yếu sau:

- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử;

- Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử;

- Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động;

- Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 20/8/2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động;

- Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 185/2013/NĐ-CP;

- Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương.

2. Theo đó, các quy định về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tập trung ở một số nhóm nội dung sau:

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về thương mại điện tử:

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thương mại điện tử; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về thương mại điện tử.

- Nội dung quản lý nhà nước về thương mại điện tử:

Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển thương mại điện tử; ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động thương mại điện tử, tiêu chuẩn, quy chuẩn ứng dụng thương mại điện tử và các quy định về quản lý dịch vụ thương mại điện tử đặc thù; quản lý, giám sát các hoạt động thương mại điện tử; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thương mại điện tử; tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong thương mại điện tử; tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai, ứng dụng thương mại điện tử; tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho thương mại điện tử; thống kê về thương mại điện tử; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thương mại điện tử; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử.

- Xử lý vi phạm hành chính trong thương mại điện tử:

Thanh tra Bộ Công Thương, Cơ quan Quản lý thị trường, Thanh tra Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan nhà nước khác có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại điện tử theo thẩm quyền quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan.

3. Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch tăng cường công tác chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử giai đoạn 2018-2020. Theo đó, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng cục Quản lý thị trường và các đơn vị thuộc Bộ tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về công tác chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử.

- Kiểm tra rà soát, phân loại các website, ứng dụng thương mại điện tử, nhất là đối với các nhóm mặt hàng kinh doanh có điều kiện hoặc nhóm mặt hàng xuất hiện nhiều hàng giả, hàng nhái được kinh doanh qua mạng như: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang, quần áo, túi xách, đồng hồ…

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm.

- Nâng cao năng lực thực thi pháp luật về thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước về thương mại điện tử, cán bộ thực thi công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong thương mại điện tử của Bộ Công Thương, Sở Công Thương và Tổng cục Quản lý thị trường; tập huấn, đào tạo cho các doanh nghiệp nhằm tạo cơ chế thuận lợi trong việc giải quyết khiếu nại, thẩm tra xác minh và giám định các sản phẩm giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật.

- Nghiên cứu và triển khai thí điểm các giải pháp thúc đẩy và hỗ trợ công tác chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như: Nghiên cứu và xây dựng giải pháp thí điểm ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc xuất xứ, tem chống giả; hệ thống thông tin tra cứu nhận biết hàng thật - hàng giả; cơ sở dữ liệu về đối tượng vi phạm nhằm hỗ trợ công tác chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đang triển khai rà soát, triển khai số hoá công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính. Hệ thống này khi vận hành sẽ kết nối với hệ thống quản lý dữ liệu về thương mại điện tử và các hệ thống cơ sở dữ liệu khác về đầu tư, hải quan, hoá đơn điện tử, dữ liệu quản lý địa bàn…

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiến hành xây dựng, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về thương mại điện tử, nghiên cứu thực hiện thí điểm hỗ trợ cho doanh nghiệp áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc xuất xứ, tem chống giả.

Bộ Công Thương xin trân trọng cảm ơn Đại biểu Bùi Thanh Tùng và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.