Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đại biểu Cao Đình Thưởng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ

 “Thực hiện Thông báo kết luận số 434/2016 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thông báo kết luận của các Phó Thủ tướng vào năm 2018-2019, liên quan đến việc bàn giao diện tích 3.020 ha đất lâm nghiệp của Tổng Công ty giấy Việt Nam cho tỉnh Phú Thọ quản lý. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nhiều buổi họp, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan và đã thống nhất với Tổng Công ty giấy Việt Nam về phương án thu hồi và bồi thường diện tích trên. Đặc biệt, tỉnh cũng đã nhiều lần có văn bản đề nghị Bộ Công Thương sớm thực hiện việc chủ trì bàn giao quỹ đất trên về tỉnh quản lý. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được Bộ xem xét, giải quyết. Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, đề nghị Bộ trưởng cho biết lý do vì sao sự việc lại kéo dài như vậy. Thời gian tới, Bộ trưởng sẽ làm gì để sớm thực hiện chủ trương trên? Thời gian đến bao giờ thì hoàn tất thủ tục và thực hiện bàn giao?”

 

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công Thương có nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Tổng Công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) rà soát việc thu hồi đất của các công ty lâm nghiệp thuộc Tổng Công ty để bàn giao cho Tỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Lãnh đạo Chính phủ đã nhiều lần có chỉ đạo về vấn đề này (từ các năm 2016, 2018 và 2019). Bộ Công Thương thừa nhận có sự chậm trễ, chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo Tổng Công ty Giấy Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ để xử lý việc thu hồi, bàn giao đất của các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo các chỉ đạo của Chính phủ.

Một phần nguyên nhân của việc chậm trễ là do việc thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các doanh nghiệp trên liên quan đến việc sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, nay là Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ; cũng như việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam. Vì vậy, vấn đề nêu trên cần được đánh giá cẩn thận, kỹ lưỡng để bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về đất đai, lợi ích cho Nhà nước, nhiệm vụ cổ phần hóa Tổng Công ty Giấy Việt Nam, cũng như quyền lợi người lao động tại các doanh nghiệp thuộc Vinapaco trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2019, Bộ Công Thương đã tổ chức các buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và có Văn bản chỉ đạo Tổng Công ty Giấy Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của Tỉnh để tiến hành đánh giá toàn diện vấn đề thu hồi diện tích đất nêu trên trong tương quan với nhiệm vụ cổ phần hóa và xây dựng Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Giấy Việt Nam, cụ thể là tác động của việc thu hồi, bàn giao đất lâm nghiệp của các công ty lâm nghiệp thuộc Vinapaco đối với các vấn đề:

- Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Tổng Công ty Giấy theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, nay là Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ;

- Bảo đảm nguồn nguyên liệu sản xuất của Tổng Công ty Giấy trong thời gian sắp tới;

- Giải quyết quyền lợi của người lao động thuộc các công ty lâm nghiệp của Vinapaco trong trường hợp thu hồi, bàn giao đất;

- Xử lý tài sản trên đất của các công ty lâm nghiệp theo quy định pháp luật về tài sản công và pháp luật có liên quan trong trường hợp thu hồi, bàn giao đất;

- Xác định giá trị của Tổng Công ty Giấy phục vụ công tác Cổ phần hóa Tổng Công ty theo chỉ đạo của Chính phủ;

- Thẩm quyền, thủ tục và các hậu quả pháp lý của việc thu hồi, bàn giao đất theo các quy định của pháp luật về đất đai.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tiến hành làm việc cụ thể với tỉnh Phú Thọ và Tổng Công ty Giấy Việt Nam cùng đại diện các cơ quan liên quan để thống nhất các nội dung về việc bàn giao đất của Tổng Công ty về Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo các quy định của pháp luật hiện hành trong năm 2019.

Bộ Công Thương xin trân trọng cảm ơn Đại biểu Cao Đình Thưởng và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ.