Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đại biểu Nguyễn Thị Yến, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu

“Các dự án điện khí hóa lỏng hiện nay chúng ta có đưa vào quy hoạch chung với nguồn điện của quốc gia hay không. Bộ trưởng có những giải pháp, chính sách gì cụ thể để khuyến khích ngành này.”

Định hướng phát triển các dự án điện khí hóa lỏng đã được xây dựng trong Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh). Theo đó, đã dự kiến xây dựng các dự án nhiệt điện khí sử dụng LNG nhập khẩu tại trung tâm điện lực Sơn Mỹ với quy mô khoảng 4.500MW.

Ngoài ra, Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 có định hướng phát triển chuỗi dự án khí - điện sử dụng LNG từ năm 2022 và các dự án kho cảng nhập LNG (Thị Vải, Sơn Mỹ,…).

Trong quá thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh, mặc dù dự báo phát triển phụ tải vẫn bám sát quy hoạch nhưng việc thực hiện phát triển nguồn điện đã có nhiều biến động: (i) Quốc hội đã ra nghị quyết dừng xây dựng các nhà máy điện Hạt nhân Ninh Thuận I, II với tổng công suất lên tới 4.600MW; (ii) Việc xây dựng các nhà máy/trung tâm điện lực sử dụng than gặp nhiều khó khăn do địa phương, người dân lo lắng ảnh hưởng tới môi trường, điển hình như các trung tâm điện lực Long An, Bạc Liêu. Điều này trở thành thách thức đối với ngành điện trong tương lai, khi mà nhu cầu sử dụng điện của nền kinh tế ngày càng tăng, nguồn năng lượng sơ cấp đang cạn dần và khả năng cung cấp nguồn năng lượng sơ cấp hạn chế.

Trước tình hình đó, Bộ Công Thương đã có các nghiên cứu, tính toán cân đối cung cầu để tham mưu, đề xuất với Chính phủ các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có giải pháp đầu tư xây dựng các nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng LNG nhập khẩu. Căn cứ theo những nghiên cứu, đề xuất của Bộ Công Thương, Chính phủ đã phê duyệt bổ sung 02 nhà máy nhiệt điện khí Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 với tổng công suất khoảng 1500MW, sử dụng khí LNG nhập khẩu từ cảng Thị Vải - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự kiến vận hành trong các năm 2021, 2022. Ngoài ra, từ đề xuất của các địa phương, Bộ Công Thương đã nghiên cứu và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh các nhà máy điện/Trung tâm điện lực (TTĐL) khí sử dụng LNG nhập khẩu như: TTĐL Cà Ná (Ninh Thuận), TTĐL Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu), Nhà máy điện LNG Bạc Liêu với quy mô mỗi trung tâm khoảng 3.200 - 4.500MW.

Thực hiện Luật Quy hoạch và Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập Quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, hiện nay Bộ Công Thương đang triển khai công tác lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VIII), trong đó, sẽ nghiên cứu, tính toán, xây dựng các kịch bản phát triển nguồn điện với mục tiêu vừa đáp ứng nhu cầu phụ tải, giảm thiểu tác động tới môi trường và đảm bảo phù hợp với mức tiêu thụ và chi trả của người dân và các ngành kinh tế, xã hội. Một trong các kịch bản sẽ được xem xét trong Quy hoạch điện VIII là tăng cường phát triển năng lượng tái tạo như gió, mặt trời và tăng cường xây dựng các nhà máy nhiệt điện sử dụng LNG nhập khẩu.

Bộ Công Thương xin trân trọng cảm ơn Đại biểu Nguyễn Thị Yến và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu.