THÔNG TIN DỰ ÁN
# Tên dự án Lĩnh vực Loại dự án Tình trạng dự án
21 Cải tạo, mở rộng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Giáo dục Đào tạo Dự án nhóm B Đang chuyển giao
22 Đầu tư xây dựng giai đoạn I Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Giáo dục Đào tạo Dự án nhóm B Đang chuyển giao
23 Đầu tư xây dựng giảng đường 15 tầng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Giáo dục Đào tạo Dự án nhóm B Đang chuyển giao
24 Đầu tư cải tạo mở rộng giai đoạn II Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng Giáo dục Đào tạo Dự án nhóm B Đang chuyển giao
25 Đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng (giai đoạn I) Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Giáo dục Đào tạo Dự án nhóm B Đang chuyển giao
26 Đầu tư xây dựng nhà học lý thuyết và thí nghiệm A1, A2 và A3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa Giáo dục Đào tạo Dự án nhóm B Đã kết thúc
27 Đầu tư xây dựng công trình giảng đường D1 và D2 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế Giáo dục Đào tạo Dự án nhóm B Đã kết thúc
28 Đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành công nghiệp Trường Cao Đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội Khoa học công nghệ Dự án nhóm B Đã kết thúc
29 Đầu tư xây dựng Xưởng thực nghiệm công nghệ sinh học Viện Công nghiệp Thực phẩm Khoa học công nghệ Dự án nhóm B Đang chuyển giao
30 Đầu tư Phòng thí nghiệm tích hợp công nghệ, thiết bị trong dây chuyền sản xuất công nghiệp của Viện nghiên cứu Cơ khí Khoa học công nghệ Dự án nhóm B Đang chuyển giao
31 Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực nghiên cứu Viện Nghiên cứu Thiết kế chế tạo máy nông nghiệp Khoa học công nghệ Dự án nhóm B Đang chuyển giao
32 Đầu tư phòng thí nghiệm công nghệ nhiệt luyện khuôn kim loại của Viện Công nghệ Khoa học công nghệ Dự án nhóm B Đang chuyển giao
33 Đầu tư xây dựng Bệnh viện điều dưỡng -phục hồi chức năng II - Bộ Công nghiệp Ngành Y tế Dự án nhóm B Đã kết thúc
34 Đầu tư xây dựng Phân hiệu Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM tại tỉnh Trà Vinh Giáo dục Đào tạo Dự án nhóm B Đang chuyển giao
35 Đầu tư xây dựng cơ sở II (giai đoạn I) Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ (Đ/c- 2011) Giáo dục Đào tạo Dự án nhóm B Đang chuyển giao
36 Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên giai đoạn I (Đ/c đến 2011) Giáo dục Đào tạo Dự án nhóm B Đang chuyển giao
37 Cải tạo, mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật khách sạn và Du lịch giai đoạn 1 Giáo dục Đào tạo Dự án nhóm B Đã kết thúc
38 Cải tạo, mở rộng Trường Cao đẳng Thương mại giai đoạn I Giáo dục Đào tạo Dự án nhóm B Đã kết thúc
39 Tổ chức triển khai phát triển thương mại tại Hà Nội (Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại) Kho tàng, Thương mại, Du lịch Dự án nhóm B Đang chuyển giao
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3