THÔNG TIN DỰ ÁN
# Tên dự án Lĩnh vực Loại dự án Tình trạng dự án
1 Ứng dụng công nghệ bảo đảm an ninh, an toàn mạng và bí mật thông tin ở mức cao để phát triển bộ giải pháp an toàn an ninh mạng LAN cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp Chương trình phát triển sản phẩm công nghệ cao Hoàn thành
2 Đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông (đường vào) Trung tâm sản xuất giống Tràng Bảng thuộc Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu Khoa học công nghệ Dự án nhóm A Đang triển khai
3 Đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông (đường vào) Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm Mỏ và Luyện kim Tam Hiệp thuộc Viện Khoa học và Công nghệ mỏ luyện kim Khoa học công nghệ Dự án nhóm A Đang triển khai
4 Dự án hỗ trợ đường ranh phòng chống cháy rừng cấp bách gắn liền với đường lâm nghiệp khu vực rừng nguyên liệu giấy Phú Thọ và Vĩnh Phúc của Tổng công ty Giấy Việt Nam Khoa học công nghệ Dự án nhóm A Đang triển khai
5 Dự án đầu tư trung tâm xúc tiến thương mại Quốc tế Hà Nội của Cục xúc tiến thương mại Quản lý nhà nước Dự án nhóm A Đang triển khai
6 Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện điều dưỡng - Phục hồi chức năng II của Bộ Công Thương tại Đồng Nai - Giai đoạn II Ngành Y tế Dự án nhóm A Đang triển khai
7 Đầu tư xây dựng giai đoạn III Trường Cao đẳng công nghiệp Nam Định Giáo dục Đào tạo Dự án nhóm A Đang triển khai
8 Đầu tư xây dựng giảng đường thí nghiệm 7 tầng H1 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế Giáo dục Đào tạo Dự án nhóm A Đang triển khai
9 Đầu tư xây dựng cơ sở III Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội Giáo dục Đào tạo Dự án nhóm A Đang triển khai
10 Dự án xây dựng hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia của Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin Quản lý nhà nước Dự án cấp I Đang triển khai
11 Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước, thu gom và xử lý nước thải Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức Khoa học công nghệ Dự án nhóm B Đang chuyển giao
12 Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp phục vụ nghiên cứu và sản xuất thực nghiệm tại Thái Nguyên của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim Chương trình cấp nước sạch Dự án nhóm B Đã kết thúc
13 Đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông (đường vào) cơ sở 2 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế Khoa học công nghệ Dự án nhóm B Đang chuyển giao
14 Dự án đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động sản xuất giống dừa giai đoạn 2012-2015 của Viện nghiên cứu dầu và cây có dầu Khoa học công nghệ Dự án nhóm B Đã kết thúc
15 DA xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại - Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Kho tàng, Thương mại, Du lịch Dự án nhóm B Bắt đầu triển khai
16 DA đầu tư xây dựng trạm xử lý và cung cấp nước sạch cơ sở II Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh Chương trình cấp nước sạch Dự án nhóm B Bắt đầu triển khai
17 DA Đầu tư xây dựng hệ thống khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch cơ sở Thanh Hoá của Trường Đại học Công nghiệp TP HCM Chương trình cấp nước sạch Dự án nhóm B Bắt đầu triển khai
18 Dự án đầu tư XD cải tạo nâng cấp Bệnh viện Điều dưỡng -Phục hồi chức năng Sầm Sơn Thanh Hoá thuộc Trung tâm Y tế Môi trường lao động CN Ngành Y tế Dự án nhóm B Bắt đầu triển khai
19 DA xây dựng nhà giảng đường , hội trường và hạ tầng ngoài nhà Trường Đào tạo nghề Thương mại và Công nghiệp Giáo dục Đào tạo Dự án nhóm B Bắt đầu triển khai
20 DA xây dựng Nhà học lý thuyết 5 tầng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Giáo dục Đào tạo Dự án nhóm B Bắt đầu triển khai
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3