BÀN GIAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC TỪ TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM VỀ TRỰC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG
Bàn giao Trường Đại học Điện lực từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về trực thuộc Bộ Công Thương
26/07/2017

Bàn giao Trường Đại học Điện lực từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về trực thuộc Bộ Công Thương
26/07/2017