BỘ CÔNG THƯƠNG GẶP MẶT CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NGÀNH CÔNG THƯƠNG KHÓA XIII
Bộ Công Thương gặp mặt các đại biểu Quốc hội ngành Công Thương Khóa XIII
27/07/2017

Bộ Công Thương gặp mặt các đại biểu Quốc hội ngành Công Thương Khóa XIII
27/07/2017

Bộ Công Thương gặp mặt các đại biểu Quốc hội ngành Công Thương Khóa XIII
27/07/2017

Bộ Công Thương gặp mặt các đại biểu Quốc hội ngành Công Thương Khóa XIII
27/07/2017

Bộ Công Thương gặp mặt các đại biểu Quốc hội ngành Công Thương Khóa XIII
27/07/2017

Bộ Công Thương gặp mặt các đại biểu Quốc hội ngành Công Thương Khóa XIII
27/07/2017

Bộ Công Thương gặp mặt các đại biểu Quốc hội ngành Công Thương Khóa XIII
27/07/2017

Bộ Công Thương gặp mặt các đại biểu Quốc hội ngành Công Thương Khóa XIII
27/07/2017

Bộ Công Thương gặp mặt các đại biểu Quốc hội ngành Công Thương Khóa XIII
27/07/2017

Bộ Công Thương gặp mặt các đại biểu Quốc hội ngành Công Thương Khóa XIII
27/07/2017

Bộ Công Thương gặp mặt các đại biểu Quốc hội ngành Công Thương Khóa XIII
27/07/2017

Bộ Công Thương gặp mặt các đại biểu Quốc hội ngành Công Thương Khóa XIII
27/07/2017