Chi tiết dự án:
5 dự án gần đây :
Tên dự án Lĩnh vực Loại dự án Tình trạng dự án
Ứng dụng công nghệ bảo đảm an ninh, an toàn mạng và bí mật thông tin ở mức cao để phát triển bộ giải pháp an toàn an ninh mạng LAN cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp Chương trình phát triển sản phẩm công nghệ cao Hoàn thành
Đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông (đường vào) Trung tâm sản xuất giống Tràng Bảng thuộc Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu Khoa học công nghệ Dự án nhóm A Đang triển khai
Đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông (đường vào) Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm Mỏ và Luyện kim Tam Hiệp thuộc Viện Khoa học và Công nghệ mỏ luyện kim Khoa học công nghệ Dự án nhóm A Đang triển khai
Dự án hỗ trợ đường ranh phòng chống cháy rừng cấp bách gắn liền với đường lâm nghiệp khu vực rừng nguyên liệu giấy Phú Thọ và Vĩnh Phúc của Tổng công ty Giấy Việt Nam Khoa học công nghệ Dự án nhóm A Đang triển khai
Dự án đầu tư trung tâm xúc tiến thương mại Quốc tế Hà Nội của Cục xúc tiến thương mại Quản lý nhà nước Dự án nhóm A Đang triển khai
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3