HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Đối tượng áp dụng nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 về Kinh doanh Xăng dầu
Hiện nay có rất nhiều các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo hình thức kinh doanh theo lô tức là: Mua xăng dầu từ thương nhân này rồi bán lại cho các thương nhân khác/các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nhiên liệu khác và hưởng chênh lệch giá giữa việc mua vào và bán ra (không có sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu, bồn chứa xăng dầu...) Đối tượng doanh nghiệp trên có thuộc đối tượng chịu chi phối của nghị định 83 của Chính phủ về Kinh doanh xăng dầu hay không?
Người gửi: Nguyễn Hoàng Anh;
CÂU TRẢ LỜI
Theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thương nhân kinh doanh xăng dầu bao gồm: (i) Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; (ii) Thương nhân sản xuất xăng dầu; (iii) Thương nhân phân phối xăng dầu; (iv) Thương nhân làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; (v) Thương nhân làm đại lý bán lẻ xăng dầu; (vi) Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu; (vii) Thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu. Nghị định số 83/2014/NĐ-CP quy định rõ điều kiện, quyền và nghĩa vụ đối với từng loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu nêu trên tại các Điều: Điều 7, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 13, Điều 15, Điều 16, Điều 18, Điều 19, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 27, Điều 28, Điều 29.
Để được kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải đáp ứng đủ điều kiện làm 1 trong 7 loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu nêu trên, được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép/Giấy xác nhận đủ điều kiện phù hợp loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.