HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Mua bán sửa chữa đồ điện tử , điện lạnh cũ có bị cấm không.
Cho tôi hỏi theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 thì tất cả các mặt hàng điện tử điện lạnh đã qua sử dụng đều bị cấm nhập khẩu . Nhưng nếu là hàng cũ mua , thanh lý , sửa chữa và bán là hàng trong nước , đã được trao đổi , mua bán trong dân ,trong các cửa hàng sửa chữa với nhau thì có bị cấm không ạ . Vi là hàng cũ nếu mua trong dân thì không có hóa đơn , còn các cửa hàng chỉ có hóa đơn bán lẻ . Mong các cơ quan chức năng xem và giải đáp cho tôi . Xin chân thành cảm ơn.
Người gửi: Đoàn Quang Bằng;
CÂU TRẢ LỜI
1. Câu hỏi về việc cấm kinh doanh
Căn cứ Điều 6 Luật Đầu tư 2014 quy định ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
Căn cứ quy định tại Điều 4 và Phục lục I (Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh ) của Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện,
Mặt hàng điện tử điện lạnh đã qua sử dụng không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh. Đồng thời, hoạt động mua, thanh lý, sửa chữa và bán các mặt hàng điện tử điện lạnh đã qua sử dụng trong nước không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Vì vậy, các hoạt động như độc giả hỏi không bị cấm kinh doanh.
2. Câu hỏi về hoá đơn, chứng từ trong hoạt động kinh doanh
Liên quan đến câu hỏi về việc mua hàng điện tử, điện lạnh cũ của người tiêu dùng không có hóa đơn và các cửa hàng khi bán chỉ có hóa đơn bán lẻ không thuộc lĩnh vực Vụ Thị trường trong nước quản lý, đề nghị Quý Cục chuyển nội dung câu hỏi đến đơn vị chức năng xem xét trả lời theo chức năng, nhiệm vụ được giao (Cục Quản lý thị trường).