HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Phạm vi điều chỉnh thông tư 21/2017/TT-BCT
Công ty chúng tôi có nhập khẩu 01 lô hàng bao gồm khăn tắm, vỏ ga, vỏ gối, khăn trải giường, khăn tắm. Theo như thông tư 21/2017/TT-BCT thì mặt hàng của công ty chúng tôi phải tiến hành kiểm tra hàm lượng Formaldehyt và Amin thơm. Nhưng các mặt hàng nói trên của công ty chúng tôi nhập về nhằm mục đích phục vụ cho dự án khách sạn của công ty, không lưu hành, bán ra ngoài thị trường. Vậy quý bộ cho chúng tôi biêt là mặt hàng của chúng tôi có phải làm thủ tục kiểm tra chất lượng hay không?
Người gửi: Vũ Minh Hiếu;
CÂU TRẢ LỜI

Ngày 23 tháng 10 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehy và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN: 01/2017/BCT). QCVN: 01/2017/BCT quy định:
- Tại Điểm 1.3.1 “1.3.1 Đưa ra thị trường Việt Nam: là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may thực hiện hành vi mua bán, trao đổi, tiếp thị với tổ chức, cá nhân khác.
-Tại Khoản 3.1. “Các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại Quy chuẩn này; gắn dấu hợp quy (dấu CR) vv”
Theo quy định, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, các sản phẩm dệt may thuộc Phụ lục 1 kèm theo QCVN: 01/2017/BCT (trừ các sản phẩm có mã HS 9619), khi đưa ra mua bán, trao đổi, tiếp thị trên thị trường Việt Nam phải thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR. Nếu sản phẩm đó không đưa ra thị trường Việt Nam thì không phải thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR.
Căn cứ quy định nêu trên, cho thấy các sản phẩm được nhập khẩu, sản xuất để tiêu thụ nội bộ không đưa ra thị trường Việt Nam (theo định nghĩa đã quy định tại Điểm 1.3.1 ở trên) không phải thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR. Tuy nhiên để đảm bảo sức khỏe của người sử dụng, Bộ Công Thương khuyến khích đơn vị thực hiện việc thử nghiệm để xác định hàm lượng formaldehy và các amin thơm, căn cứ kết quả thử nghiệm, đơn vị quyết định việc đưa các sản phẩm đó vào sử dụng.