HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Khẩu trang kháng khuẩn
Đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn và xác định sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn 35% cotton 65% Polyester có thuộc đối tượng điều chỉnh của QCVN 01:2017/BCT không?
Người gửi: Sở Công Thương Thái Nguyên;
CÂU TRẢ LỜI

Công văn số 1750/BCT-KHCN ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn công bố hợp quy theo quy định tại QCVN: 01/2017/BCT trả lời như sau:

Sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn được sản xuất từ vải có thành phần 35% cotton 65% Polyester thuộc dòng sản phẩm dệt may có mã HS 6214 (Khăn choàng, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu, khăn choàng vai, mạng che và các loại tương tự) được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN: 01/2017/BCT.