HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Chủ đề:
Tiêu đề:

Danh sách câu hỏi

STT Câu hỏi Chủ đề Người hỏi Trạng thái
1 Xin phép nhập hoá chất chứa tiền chất có nồng độ thấp Hóa chất Nguyễn Ngọc Thiệu Đã trả lời
2 Khai báo hoá chất. Hóa chất Nguyễn Đình Trung Đã trả lời
3 Về việc Xây dựng KH, BP phòng ngừa UPSCHC xăng dầu, LPG Hóa chất Nguyễn Quang Minh Đã trả lời
4 Khai báo hóa chất Hóa chất Lê Thị Thanh Đã trả lời
5 Nhập Silicon (mã HS: 39100090) về đúc cao su có phải khai báo hóa chất không? Hóa chất Trần Sông Thao Đã trả lời
6 Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất công ty FDI Hóa chất Đoàn Đã trả lời
7 Kết quả thi viên chức- Cục hóa chất ngày 27/10/2015 Hóa chất Trần Kiên Cường Đã trả lời
8 Thẩm định kho chứa vật liệu nổ công nghiệp Hóa chất Nguyễn Văn Hòa Đã trả lời
9 Khai báo hóa chất Hóa chất Lê Thị Hảo Đã trả lời
10 Hỏi về thủ tục nhập khẩu phân bón NPK Hóa chất Nguyễn Thái Bình Đã trả lời
(Tổng số: 50 câu hỏi)