HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Chủ đề:
Tiêu đề:

Danh sách câu hỏi

STT Câu hỏi Chủ đề Người hỏi Trạng thái
1 Về thỏa thuận hợp tác đào tạo Khoa học và Công nghệ Vũ Ngọc Quỳnh Đã trả lời
2 GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hải Đức Đã trả lời
3 Phòng phân tích phân bón vô cơ Khoa học và Công nghệ Hà Huy San Đã trả lời
4 Hỏi thông tin liên quan đến các quy chế về tính an toàn của vải sợi không dệt Khoa học và Công nghệ Hà Thị Linh Hương Đã trả lời
5 Dán nhãn năng lượng cho động cơ điện Khoa học và Công nghệ Giau Dang Đã trả lời
6 Chuyển tiêu thụ nội địa hàng dệt may có cần kiểm tra chất lượng Formaldehyt hay không? Khoa học và Công nghệ Võ Thị Hoài Thu Đã trả lời
7 Kiểm tra chất lượng qua Viện Dệt May Khoa học và Công nghệ Nguyễn Sơn Kỳ Đã trả lời
(Tổng số: 7 câu hỏi)