Truy cập nội dung luôn

Đà Nẵng kiên định định hướng phát triển bền vững, dám đương đầu với khó khăn, quyết liệt trong hành động

22/10/2020

TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025, hàng năm, có từ 80% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2020-2025 tăng 9-10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 5.000 - 5.500 USD. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tăng 9-10%/năm.

Sau 3 ngày làm việc, chiều 22/10, Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII hứa sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu gương và tuân thủ kỷ luật, kỷ cương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; “kế thừa những kết quả, thành tựu của các nhiệm kỳ trước đây, kiên định mục tiêu, định hướng phát triển thành phố bền vững, dám đương đầu với các khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động, vì lợi ích chung để xây dựng, phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp hơn”, ông Quảng nói.

Chiều cùng ngày, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức họp báo thông báo kết quả Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP. Đà Nẵng.

Thông tin kết quả đại hội, ông Nguyễn Đình Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII cho biết: 100% đại biểu tham dự đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Trong đó, thống nhất trong giai đoạn 2020 – 2025 quán triệt, thực hiện xuyên suốt quan điểm phát triển đã được Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định, trọng tâm là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng, tinh thần tiên phong, đoàn kết, khát vọng phát triển, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường của người Đà Nẵng, xem đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Tập trung đổi mới căn bản mô hình phát triển kinh tế, chú trọng phát triển theo chiều sâu, kết hợp với phát triển theo chiều rộng một cách hợp lý; phát triển nhanh và bền vững, có bản sắc riêng, tạo động lực và nguồn lực cho sự phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2025 xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Tầm nhìn đến năm 2030 xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo.

Với phương châm Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động, TP. Đà Nẵng xác định thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Đặt mục tiêu đến năm 2025, có từ 80% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên mỗi năm; giảm dần số tổ chức đảng, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật. Số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm đạt từ 2,5-3% so với số lượng đảng viên đầu năm. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2020-2025 tăng 9-10%/năm (dịch vụ tăng 8,5-9,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 11-11,5%; nông nghiệp tăng 2-3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11-11,5%). GRDP bình quân đầu người đạt 5.000 - 5.500 USD. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tăng 9-10%/năm, với tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 ước đạt 260-270 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 7-10%/năm….

Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, đại hội đã thông qua 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới cần tập trung thực hiện gồm Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ; phát huy dân chủ, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; về phát triển kinh tế - xã hội; về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và cải cách tư pháp.

Ngoài ra, đại hội cũng thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố với 07 chương trình cụ thể trên các mặt, lĩnh vực công tác, trong đó chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, thời gian hoàn thành, cơ quan chỉ đạo, cơ quan thực hiện từng chương trình.

Báo Công Thương


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ